Kangasalan Hautaustoimisto

Kangasalan hautaustoimiston tekstilogo läpinäkyvällä pohjalla

Tietoa hautauksesta ja palveluistamme

Useimmin kysytyt kysymykset

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leveä lähikuva neljästä valkoisesta kynttilästä

Tietoa hautauksesta

Surun keskellä on ryhdyttävä käytännön toimiin vainajan hautaamiseksi. Tähän olemme koonneet tietopaketin, joka auttaa teitä hautajaisjärjestelyissä.

Tiedottaminen

Suruviesti ilmoitetaan ensimmäiseksi lähiomaisille ja ystäville. Myöhemmässä vaiheessa ilmoitus on tehtävä myös työnantajalle, taloyhtiölle, pankille, vakuutuslaitoksille ja muille virallisille tahoille, vaikka nykypäivänä kuolintieto kulkee suoraan Digi- ja väestövirastosta moniin eri paikkoihin. 

Suruliputus

Mikäli kuolinpäivänä tai siunauspäivänä halutaan liputtaa, on suruliputuksesta sovittava liputuksesta vastaavan henkilön kanssa. Kuolinpäivänä Suomen lippu laitetaan surun merkiksi surulippuun siinä talossa, jossa kuolema on tapahtunut. Suruliputtaa voi myös heti tiedon saavuttua vainajan kodissa, syntymäkodissa ja työpaikalla.
Hautajaispäivänä on myös tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa. Tällöin suruliputetaan aamulla kello 8:sta alkaen. Kun siunaustilaisuus on pidetty, nostetaan lippu lopuksi päivää ylös.

Vainajan tekemä hautaustestamentti / hautaussuunnitelma

Vainaja on voinut tehdä eläessään ennakkosopimuksen hautaustoimenpiteistä jonkin hautaustoimiston kanssa; on hyvä tarkastaa asia ennen hautaustoimiston valitsemista.

Toimistostamme saa Hautaustestamentti- ja Hautaussuunnitelma-kaavakkeita.

Hautaustapa

Hautaustapaa mietittäessä tulee vainajan vakaumusta ja toivetta kunnioittaa. Ellei vainajan tahto ole tiedossa, valitsevat omaiset hautaustavan oman käsityksensä mukaisesti. Jos vainajan toiveena oli siunaustilaisuus, pidetään se kirkossa, kappelissa, tai haudalla. Vainaja on voinut toivoa myös ns. siviilihautajaisia, jotka saattavat noudattaa siunaustilaisuuden kaavaa ilman uskonnollista taustaa. Vainaja on myös mahdollista viedä esimerkiksi suoraan tuhkattavaksi tai haudattavaksi ilman mitään hautajaisjärjestelyjä. 

Hautapaikan valinta

Paikkakunnasta ja seurakunnasta riippuen hautaustavalla on ratkaiseva merkitys hautausmaan valinnassa. Mahdollisista rajoituksista saa tarkempia tietoja kyseisen paikkakunnan seurakunnasta/seurakuntien keskusrekisteristä sekä hautaustoimistosta.

Hautauslupa

Hautausluvan kirjoittaa aina lääkäri. Hautauslupa pitää toimittaa hautausjärjestelyjä hoitavalle hautaustoimistolle, joka toimittaa hautausluvan sitä tarvitseville tahoille, kuten seurakunnat ja krematoriot. 

Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne hoitaneeseen lääkäriin.

Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta ruumiinavauspaikalle.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen

Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut esimerkiksi tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.

Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.

Haudan kuntoon laitto

Haudan avaamisesta, peittämisestä ja kuntoon laitosta sovitaan seurakunnan kanssa hautausjärjestelyiden yhteydessä.

Hautajaisten suunnittelussa huomioitavaa

 • Siunausaika ja -paikka (kappeli tai kirkko) vai jokin muu paikka jos ei haluta uskonnollisia hautajaisia vaan ns. siviilihautajaiset
 • Hautajaisten kutsu (sanomalehti, kutsukortit)
 • Hautaustapa (arkku vai uurna)
 • Hautapaikka
 • Pappi vai joku muu puhuja
 • Kanttori tai muu, kuten laulajat ja soittajat
 • Kuljetukset
 • Kantajat 6 henkilöä, myös naiset voivat olla kantajina
 • Kukkalaitteet ja lisäkoristelu
 • Valokuvaus
 • Esiintyjät
 • Ohjelmapainatus ja suunnittelu
 • Muistotilaisuuden paikka, tarjoilu ja ohjelma

Esimerkki siunaustilaisuuden perusrungosta jota voidaan käyttää myös muissakin hautajaistilaisuuksissa:

 1. Alkusoitto
 2. Kukkatervehdykset
 3. Virsi
 4. Siunaus
 5. Mahdollinen esiintyjä
 6. Virsi
 7. Loppusoitto

Yleisiä tapoja

Adressit ja kukkalähetykset surukotiin

Eri tahot esittävät osanottonsa surukotiin adressin tai kukkalähetyksen muodossa. Adressit luetaan saattoväelle muistotilaisuudessa.

Kutsut siunaustilaisuuteen

Kutsut on hyvä esittää vähintään viikkoa ennen siunausta. Kutsusta tulee ilmetä siunausaika ja -paikka sekä muistotilaisuuden paikka, mikäli kutsutun halutaan osallistuvan muistotilaisuuteen. Mahdollisista kuljetusjärjestelyistä sekä vainajan omista toiveista (esimerkiksi kukkien suhteen) tiedotetaan kutsun yhteydessä.

Hautajaisetiketti

Suomessa vakiintuneen käytännön mukaan lähiomaiset pukeutuvat mustiin tai tummiin vaatteisiin. Hattuja käytetään edelleen mutta varsinaisen suruhunnun käyttö on vähentynyt. Miehet voivat käyttää surunappia. Se kiinnitetään puvun vasempaan rintapieleen. Saattoväeltä toivotaan asiaan kuuluvaa pukeutumista.

Istumajärjestys kappelissa ja kirkossa

Lähiomaiset istuvat etupenkeissä vainajan sydämen puolella. Muu saattoväki istuu vastakkaisella puolella ja omaisten takana saattoväen määrästä riippuen.

Kappelin koristelu

Mikäli kappeli koristetaan kukkien ja kynttilöiden lisäksi Suomen ja eri järjestöjen lipuilla, lippujen paikka ja järjestys on seuraava:

Liput ovat arkun alttarin puoleisessa päässä, Suomen lippu lähinnä arkkua ja järjestöjen liput vainajan arvostuksen mukaisessa järjestyksessä.

Kukkien lasku kirkossa / kappelissa

Kukkien laskun ajaksi päällysvaatteet riisutaan. Lähiomaiset laskevat kukat ensimmäisenä. Muu saattoväki laskee kukat tasaisesti arkun ympärille. Kukat asetetaan arkun viereen ja vainajaa kunnioitetaan seisomalla hetki hiljaa parin askeleen päässä arkusta. 

Kukkien laskujärjestys

Ensin lähiomaiset, seuraavaksi viralliset tervehdykset ja lopuksi muu saattoväki.

Kantajat / kantajien järjestys

Siunaustilaisuuden loppusoiton alkaessa kantajat asettuvat päällysvaatteissaan arkun ympärille, lähimmät omaiset vainajan päänpuoleiseen päähän. Vietettyään hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneenä he laittavat hatut päähänsä ja asettavat kantoliinat viistoon selän ja ulomman olkapään yli, ellei arkussa ole kantokahvoja. Arkku kannetaan kappelista jalkopää edellä hautausautoon, työntökärryille tai suoraan hautaan.

Jäähyväishetki haudalla

Haudalla omaisille varataan jäähyväishetki ennen kukkien laskua. Tällöin arkun päälle voi heittää hiekkaa tai kukkia ja hiljentyä vielä hetkeksi vainajan vierelle. Kukat lasketaan hautakummun päälle.

Linkkejä ja yhteysnumeroita

Tällä sivulla on eri tahojen www-osoitteita, joista toivoaksemme on apua hautaukseen liittyvissä järjestelyissä.

Tampereen seurakunnat
Kangasalan seurakunta
Kangasalan terveyskeskus 
Kansaneläkelaitos 
Siviilihautajaiset/Pro-Seremoniat

Yhteysnumeroita

Kangasalan seurakuntatoimisto 040 309 8000 
Pälkäneen seurakunta 040 712 0560 arkisin klo 10-13.00 (16.00) toimisto
Tampereen seurakunta 03 219 0702  arkisin klo 9-15.00
Tampereen aluekeskusrekisteri 03 2190 700 (virkatodistus) arkisin klo 9-15.00
Valkeakosken seurakunta 040 804 8851

Kangasalan Hautaustoimisto palvelee Teitä ammattitaitoisesti ja toiveittenne mukaisesti kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa.

Hautauksen jälkeen

Ilmoitukset ja Kortit
 • Kuolin-/ kiitosilmoitukset
 • Kiitoskortit
 • Kuvalliset kiitoskortit
Hautakivi ja muistomerkki
 • Hautakiven kaiverrus ja kunnostus
 • Mahdollinen uuden muistomerkin hankinta
Haudan hoito
 • Omaiset tai seurakunta/ hoitosopimus
Osoitteenmuutokset
 • Asunto, puhelin, sähkö, TV-lupa, lehdet, posti jne.
Avustukset
 • Kaupungin/ kunnan sosiaalitoimi
 • Kela
Vakuutukset
 • Ryhmähenkivakuutus/ työnantaja
 • Yksityiset vakuutukset
Eläkkeet
 • Kansaneläkelaitos
 • Työeläkelaitos
Testamentti ja perunkirjoitus
 • Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluessa kuolemasta

Ota yhteyttä, niin autamme kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa